Translate

8/01/2010

திருவள்ளுவர் கூறும் நட்பு - நண்பர்கள்தினம்

நண்பர்கள் தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுவதால் இன்றைய பதிவையும் அதனை ஒத்ததாகவே பதிவு செய்வதற்காக உலக பொதுமறையாம் திருக்குறளில் இரண்டு வரிகளில் உலகமெல்லாம் வியக்கும் வண்ணம் இனிய தமிழால் இசைத்திருக்கும் பொக்கிஷங்களாம் குறளில் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கும் பெட்டகத்தில் நட்பு என்ற தலைப்பில் நான் கண்டெடுத்த பலாசுளைகள் ஏராளம் அவற்றில் சிலவற்றை மட்டும் பதிவுசெய்ய எண்ணினேன்.

முதலில் நட்பென்பது என்னவென்று விளக்குகிறார் திருவள்ளுவர், நட்பு என்பதே மிகவும் மோசமானதாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் இந்த கால கட்டத்தில் வள்ளுவர் நமக்கு எடுத்துரைப்பது மிகவும் பயனுடையது, எக்காலத்தவர்க்கும் ஏற்ப இரண்டடியில் இணைத்திருக்கும் சொர்ச்சுவையை சற்று பருகுவோம்.

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு
[நட்பு செய்வது போன்ற அறிய செயல் வேறில்லை; அதுபோல பாதுகாப்பிற்கு உகந்த செயலும் வேறில்லை ]

அழிவினவை நீக்கி ஆறித் தவின்கன்
அல்லல் உழைப்பதாம் நட்பு
[நண்பனை தீய வழியில் சென்று கெட்டுவிடாமல் தடுத்து, அவனை நல்வழிநடக்கச் செய்து அவனுக்கு தீங்கு வருங்காலத்தில் அந்த தீங்கின் துன்பத்தை பகிர்ந்துகொள்வதே நட்பு]

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு
[அணிந்திருக்கும் உடை எப்படி உடலைவிட்டு நழுவும்போது கைகள் உடனடியாகச் சென்று சரி செய்கின்றதோ அதைப்போல நண்பனுக்கு வருகின்ற துன்பத்தை போக்க துடித்து செயல்படுவதே நட்பின் இலக்கணமாகும்]
என்று நட்பின் மேன்மையைப்பற்றி கூறுகிறார். அடுத்ததாக நட்பென்பது எதற்காக என்று வலியுறுத்துகிறார்.

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென் றிடித்தர் பொருட்டு
[நட்பென்பது சிரித்து மகிழ்வதற்காக அல்ல; நண்பர்கள் நலவழித் தவறிசெல்லும்போது இடித்துரைத்து திருத்துவதற்காகும்]
, அடுத்தது உண்மையான நட்பென்பது எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் அதை எப்படி ஆராய்ந்து அறிவது என்பதற்கு நமக்கு பல யோசனைகளை வழங்குகிறார் அவற்றில் சில:

ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம்தரும்.
[ திரும்பத் திரும்ப ஆராய்ந்து பார்க்காமல் ஏற்ப்படுத்திகொள்கின்ற நட்பு கடைசியில் ஒருவரின் மரணத்திற்கு காரணமாகின்ற அளவிற்கு துயரத்தை உண்டாக்கிவிடும்]
தீய நட்பு என்பது எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறார்:

கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்
[தீமை வந்தாலும் அதிலும் ஓர் நன்மை உண்டு, அந்த தீமைதான் நண்பர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று அளந்து காட்டுகிறது]

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது
[நல்ல பண்பு இல்லாதவர்களின் அன்பு வெள்ளத்தில் நம்மை மூழ்கடிப்பது போல தோன்றினாலும் அவர்களது நட்பை, மேலும் வளர்த்துக் கொள்ளாமல் குறைத்துக்கொள்வதே மேன்மை]

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும்
ள்வரும் நேர்
[பயனை எண்ணிப்பார்த்து அதற்காகவே நட்பு கொள்பவரும், விலைமாதரும், கள்வரும் ஆகிய இம்மூவரும் ஒரே
மாதிரியானர்வகளே]

முகத்தின் இனிய நகா அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப்படும்
[சிரித்துப் பேசி நம்மை சீரழிக்க நினைக்கும் வஞ்சகரின் நட்புக்கு அஞ்சி ஒதுங்கிடவேண்டும்]

இவ்வாரெல்லாம் நட்பினை பற்றி நமக்கு விளக்கமளித்துவிட்டு கடைசியாக அப்படியே தவறி அறியாமல் தவறான நண்பரை தேர்வு செய்துவிட்டோம் என்றால் நமக்கு அதிலிருந்து விடுபடவும் வழிகளை காட்டுகிறார்.

பகைநட்பாங் காலம் வருங்கால் முகநட்
டகநட் பொரீ விடல்
[பகைவருடன் பழகிடும் காலம் வருமேயானால் அகத்தளவில் இல்லாமல் முகத்தளவில் நட்புச் செய்து பின்னர் அதையும் விட்டுவிட வேண்டும்]

மிகச்செய்து தாமெள்ளுவாரை நகச்செய்து
நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று
[வெளித் தோற்றத்திற்கு நகை முகம் காட்டி மகிழ்ந்து உள்ளுக்குள் பகையுணர்வுடன் இகழ்பவரின் நட்பை நலிவடைய செய்திட நாமும் அதே முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும்]

திருவள்ளுவரின் விளக்கம் இவ்வாறிருக்க, தற்காலத்து நட்பென்பது பெரும்பாலும் காரியத்திற்கு காலை பிடிப்பதும் பிறகு காலை வாரிவிட்டுச் செல்வதும், நட்பின் இலக்கணங்களுக் கெதிரான முறைகளிலும் நட்பு செயல்படுதலால், நட்பை தவிர்க்க வேண்டிய சூழல்களும் அதிகம் உருவாகி வருகிறது. ஒருகாலத்தில் சிறந்த நண்ப
ரா இருந்தவரால்தான் சிறந்த எதிரியாக மாறுகின்ற நிலையும் ஏற்படுவதை நாம் எங்கும் எளிதில் காண்பதால் நட்பு கொள்வதற்கு தயங்கும் கால மாற்றம் தற்காலத்தில் பரவலாக காணப்படுகின்றது. வள்ளுவம் காட்டிய சிறந்த நட்பின் இலக்கணப்படி நட்பு நமக்கு வாய்ப்பதென்பது அரிதாக இருப்பதால் நட்பு கொள்ளாமல் தவிர்க்கவும் இயலுவதில்லை, எதையுமே அளவிற்கு அதிகமாக கொண்டு செயல்படும் போது அதன் தீவிரம் [எதிர்விசை] அதிகமாகும் என்பதால் அளவுடன் வைத்துக் கொள்வதிலேயே நன்மைகள் அதிகமில்லை என்றாலும் தீமைகள் நண்பர்கள் மூலம் ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும்.