Translate

5/31/2009

கோடைகால கவிதை

கடலுக்கு கரை மீது
காதல் - அலை
மழைக்கு மண்ணின் மீது
காதல் - மழை

பேனாவிற்கு மையின் மீது
மையல் - கவிதை
வெயிலுக்கு நீர் மீது
காதல் - [பாலிதீன் உரையில், குப்பிகளில்] தண்ணீர்.

வெயிலே வேண்டாம் காதல் !!!!